Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Народного писателя Республики Хакасия – Анатолия Егоровича Султрекова!
Піс сірерні пайрамнығ тӧреен кӱніңернең алғыстапчабыс,
Хазых паза ырыстығ чуртас алғапчабыс.
Парчатхан чолларың азых ползын,
Тоғыстарың тӱзімніг парзын.
Палалар сірерні ӧріндірзіннер.
Пархалар саны хозылзын.
Тураа толдыра хакас тілі истілзін.