Хакасияның чайаачылар туразы хакас тілінең тохтадығ чох хығырығ иртірібісті

Полған на чыл Хакас тілінің кӱнінде Хакасияның чайаачылар туразы тохтадығ чох хығырығ иртірче.

Пӱӱл, Хакас тілінің чылында, тохтадығ чох хығырығ интернетте ырахтаң кӧріп алҷаң оңдайнаң иртірілді.

М.Е. Кильчичаковтның музейінің тоғынҷылары, Ағбандағы 22-ҷі школаның ӱгренҷілері, чайағҷылар пістің саблығ кибелісчілернің хакас тіліне чарыдылған кибелістерін хоости толдырғаннар.

Хакасияның писательлер пірігізінің устағҷызы Альбина Курбижекова иң чылығ, аарластығ сӧстернең Хакас тілінің кӱнінең парчан чонны алғыстаан.

 

Дополнительная информация по телефону: 8(3902) 225-378, Валентина Кайдаракова, методист Дома литераторов Хакасии

Теги: #Дом_литераторов_Хакасии #Союз_писателей_Хакасии #4сентября #деньхакасскогоязыка